Elemezzünk Orbánt!

A kormányfő pszichológiája

2019. február 18. - Hajnali Blogger

bobita2.jpgEric Berne amerikai pszichiáter klasszikus, emberi játszmákról szóló elméletén keresztül sok minden megérthető a magánéleten túli viszonyokról is, így például a hatalmi és egyéb szükségletek generálta politikai akciók vagy reakciók mögöttes motívumairól. Érdemes összevetni például az életünkre legnagyobb befolyással rendelkező politikus, Orbán Viktor egyes megnyilvánulásait a játszmaelmélet esetgyűjteményével. Emberi gyengeségből fakadó, tudatos vagy nem tudatos manipulációs technikák megdöbbentő sokaságára derül fény, ha vesszük a fáradságot némi berne-i tranzakcióanalízisre.

Az alábbiakban a szakember által kialakított megnevezéseket használva végigveszem azokat a játszmákat, amelyek kísérteties hasonlóságot mutatnak a miniszterelnök kommunikációjában (illetve az azt hűen követő egyéb hatalmi tényezők megnyilvánulásaiban) felfedezhető helyzetekkel. Nem érdektelen tudatosítani ugyanis, hogy egy majdhogynem teljhatalommal bíró vezető esetében mekkora súlya van az egyéni beállítódásnak, hiszen a magyar kormányfő már nemcsak a kommunikációban, hanem – a jogalkotó és a végrehajtó hatalom irányítása révén – magában a döntéshozatalban is szinte kontroll nélkül tudja érvényesíteni legszemélyesebb meggyőződését. Ez a folyamat pedig akkor válik igazán aggályossá, ha a kommunikáció – és adott esetben maga a döntéshozatal is –  pszichológiai igényeket kiszolgáló játszmák terepévé válik.

Az azonosítható játszmák tehát ismert elnevezésük szerint (zárójelben az általuk elérhető pszichológiai vagy társadalmi előny), az elmúlt egy (néha több) évből vett példákkal illusztrálva a következők:

 1. „Most rajtacsíptelek, te gazember!” (az illető vadászik az igazságtalanságra, hogy igazolhassa haragját, és elkerülhesse a saját fogyatékosságaival való szembenézést)

Ebben az interjúban a miniszterelnök arról beszél, hogy a Soros György hadseregeként funkcionáló civilek „nem szeretik a keresztény hagyományokat, nem szeretik a keresztényeket, össze akarnak keverni minket másokkal”. Ez a kommunikációs stratégia pontosan megfelel annak a pozicionálási törekvésnek, amellyel tranzakcióanalizált hősünk egy kevésbé vonzó tulajdonságát, a civil önszerveződéssel, jogvédelemmel és altruizmussal szembeni ellenérzését – vagy még mélyebbre ásva: egyszerű hatalomféltését – és a civil szervezetek elleni intézményesített, demokratikus rendszerekben elképzelhetetlen támadásait igyekszik igazolni. Ennek bevált módja az, hogy a támadó a megtámadott felet állítja be agresszorként, akár szimpla hazugság árán is. Azaz a bevándorlásellenességgel szembeni civil kritika az ő játszmája szerint maga a rajtakapott gazemberség.

 1. „Sarokba szorítás” (győzelemérzet azáltal, hogy az illető egy általa kiprovokált konfliktusban nem engeszteli ki a másikat, vagy nem méltányolja annak erőfeszítését)

A Figyelő máig nem feledhető listázós cikkével kirobbantott konfliktusban a lap szerkesztősége érzékelhető kárörömmel lubickolt a konfliktus hullámain, sőt bocsánatkérés helyett – illetve annak ürügyén – tovább gerjesztette az érintettek felháborodását. A kiváltott tiltakozásra válaszul közzétett szerkesztőségi cikkben a szerzők nemcsak hogy nem ismerték el a listázás vállalhatatlan voltát, hanem különböző lealacsonyító kifejezésekkel relativizálták a reakciók jogosságát: „A Figyelő szerkesztősége nagy érdeklődéssel követi azt a hisztériát, amely a lapunkban megjelent »A spekuláns emberei« című cikkünk miatt tört ki a Soros-terv végrehajtóinak háza táján. Azért is csodálkozunk ezen az aggódáscunamin, mert az általunk közzétett névsor még koránt sem végleges.” A játszma minden eleme (a kiprovokált konfliktus, a győzelemérzet és a kiengesztelés elmaradása, sőt a további provokáció) megtalálható tehát ebben a nagyfokú tudatossággal felépített akcióban.

 1. „Bíróság” (célja a bűnösség kivetítése az önfelmentés érdekében, éles versenyhelyzetben a másoktól szerzett visszagazolás öröme)

A magát bűnösnek, igazságtalannak érző ember (pl. aki tudja magáról, hogy nincs igaza, de ezt semmi esetre sem ismerné be) külső segítséget kér hamis igaza alátámasztására, és ennek érdekében mindent megtesz a „bíróság”, esetünkben a közvélemény befolyásolására, manipulálására. Mivel a játszma eredményességéhez mindenképpen szükség van egy kézzelfogható és konkrétan hivatkozható „döntésre”, Orbán Viktor ennek leglátványosabb (és legköltségesebb) eszközeként a nemzeti konzultációnak nevezett megoldást választotta. Ahogy az például a Fidesznek a Soros-tervről szóló konzultációhoz kapcsolódó Facebook-bejegyzésében olvasható, „a nemzeti konzultáció célja, hogy a magyar emberek elmondják a véleményüket a Soros-tervről. Nagyon fontos kérdésről van szó, a bevándorlás kérdéséről, amely meghatározhatja a magyar emberek életét. Akkor tud határozottan fellépni a kormányzat, ha a magyar emberek véleményét kikéri és követi.” Tekintve, hogy a kérdőívek kitöltése során a miniszterelnök nem valódi mérlegelést és szabad meggyőződés alapján kialakított válaszokat vár, minden eddigi nemzeti konzultáció ékes példája a látszólag pártatlan, ám a játszma alapvető funkciója miatt a kezdeményező megerősítésének irányába befolyásolt „ítélkezés” iránti elemi igénynek.

 1. „Láthatod, hogy mindent megpróbáltam” (a „nekem ne parancsolgassanak” agresszív érzése miatt érzett bűntudat feloldása, látszólagos együttműködés)

A kormányfő alapvető viszonyulása bármilyen, nyugati értékeket közvetítő intézményhez, szervezethez, országhoz: a harcos ellenállás. Mivel azonban ezt diplomáciailag kifizetődőbb az együttműködésről szóló kommunikációval álcázni, Orbán Viktor számos esetben él  a kettős beszéd, illetve az eltérő érdekek elhallgatásának taktikájával. Ennek talán legfájóbb példája az, ami a CEU ügyében történt. Ahogy az index által ismertetett kommunikációs fordulat is tanúsítja, a „mi mindent megtettünk, innentől a CEU tehet a saját helyzetéről” üzenet közvetítésében találta meg a Kormány a már neki is kínossá váló probléma megoldásának kulcsát: „Ez a Palkovics-féle kommunikáció lehet most a vezérfonal a Fideszben, miszerint minden csak a CEU döntése, itt semmi nem múlik a kormányon. Legutóbb L. Simon László beszélt az ATV-ben erről – amellett, hogy Kovács Zoltán kormányszóvivő CEU-s diplomájával viccelődött –, de mellette Varga Judit EU-kapcsolatokért felelős államtitkár is azt mondta nagyvonalúan: »Kialakult egy helyzet, ez az egyetem saját döntése (...) A kormány tiszteletben tartja, és az oktatás szabadsága alapján ők oda mennek, ahova szeretnének«.”

 1. „Szépséghiba” (az illető célja megtalálni a másik fogyatékosságát, hogy leplezze a magáét – jellemző megnyilvánulása a beteges éberség jóindulatú gondoskodásnak álcázása)

Ilyen ember mindannyiunk környezetében előfordult már. A szomorú az, hogy a kormányzat hivatalos kommunikációja is nagy mértékben épít erre a játszmára, melynek legnagyobb vesztesei épp a legrászorultabbak: a hajléktalanok. Talán nem kell magyarázni, hogy a segítségnek és atyai gyámkodásnak beállított hajléktalanrendelet valójában egy még kevésbé szerethető ember képének köztudatba emelését és a segítő szerepben való álságos tetszelgést szolgálja. Jól árulkodik erről az a nyilatkozat, amit Orbán Viktor ügyvédje tett az ehhez kapcsolódó alkotmánymódosítási javaslatot indokolva: „A hajléktalanoknak nem kellene az utcán élniük, hiszen megfelelő kapacitással állnak rendelkezésre nappali és éjjeli szállások. Megjegyzem, az ő emberi méltóságukat is sérti, ahogy ők élnek – mondta a képviselő, hozzátéve, hogy valószínűleg sokan azért nem használják a szálláshelyeket, mert nem szeretnének szabályok között élni.”

 1. „Schlemiel” (a megbocsátás agresszív kiprovokálása, mivel az illető úgy gondolja, muszáj megkapnia a feloldozást, hiszen ő alapvetően ártatlan)

Orbán Viktor retorikájának állandó eleme, hogy az EU azért bünteti Magyarországot (gazdasági szankciókkal, jogi eljárásokkal, illetve politikai következmények lebegtetésével), mert Magyarország – a hálátlan Európa érdekeit is védve – kiállt a bevándorlás korlátozása mellett. Tekintve, hogy minden várakozása ellenére a kormányfő még egyetlen hivatalos uniós helyről sem kapott „feloldozásnak” tekinthető visszaigazolást, a fenti érvrendszert a belföldi politikai kommunikációban igyekszik kamatoztatni. A Fidesz európai parlamenti delegációjának közleménye pl. így magyarázza az uniós források jogállami feltételekhez kötését: „A Fidesz-KDNP európai parlamenti delegációja elfogadhatatlannak tartja, hogy az Európai Parlament bevándorláspárti többsége újabb durva politikai nyomásgyakorlási eszközt vezetne be a Soros-tervet elutasító, bevándorlásellenes tagállamok polgáraival szemben. Az EP javaslata az uniós fejlesztési források elvonásával büntetné a Soros-tervet elutasító, bevándorlásellenes országokat.”

7. „Verekedjetek meg ti ketten” (az illető azt sugallja, a becsületes versengés balekoknak való, ezért azt komikusnak állítja be)

Szintén számtalan példa hozható erre a játszmatípusra az ellenzéki pártok – többnyire kétségkívül nem túl professzionális – szereplésein gúnyolódó kormányzati kommunikációból. Az index tudósítása szerint legutóbbi évértékelőjén a miniszterelnök pl. a következőket mondta: az ellenzéki képviselők „a köztévé székházában »pókembereset játszottak«, kezdő színészek szárnypróbálgatásaiként a földre feküdtek. Emellett a parlamentben szerinte fizikai erőszakot alkalmaztak, »randalíroztak, arcunkba nyomták a kameráikat. Talpig úriemberek. Talpig – node onnan fölfelé?« A közönség hosszan nevet és tapsol. Orbán halkan meg is jegyzi: »hálás téma«.”

 1. „Frigid nő” (az illető játszmájának célja, hogy partnere alázza meg magát azzal, hogy enged a csábításának, majd mindezek után leszólja, hogy igazolja saját tisztaságát)

A Heti Válasz megszűnése iskolapéldája lehetne az egyik legrombolóbb játszmatípus politikai alkalmazásának. Ahogy az Borókai Gábor búcsúcikkéből kiderült, a Kormány támogatása sem volt elég a lap működésének fenntartására. „Egyre levegőtlenebb és egyre szűkebb térben állítottuk elő az újságot. Mindannyiszor támogattuk, bátorítottuk a kormány ország javát szolgáló erőfeszítéseit, de nem takarékoskodtunk a nemkívánatos jelenségek kritikájával sem. A kormányzati irányok többségét helyeseltük, de erősebb kontrollt kívántunk a hatalmat gyakorlóknak. És most sem gondolunk mást. Csakhogy az igazunknak nincs relevanciája. Egyedül a kétharmados többséget hozó győzelemnek van relevanciája, amely minden részigazságot maga alá temet, és minden kormányzati cselekedetet visszaigazol. A médiapolitikát érintő – szerintünk – rosszakat is.”

 1. „Megerőszakolósdi” (célja berántani valakit egy méltatlan helyzetbe, és aztán bűnösnek kiáltani; gyűlölet fejeződik ki benne)

Az erre a játszmára hajazó politikai példák valahogy mindig titkosszolgálati, nemzetbiztonsági módszerekkel hozhatók összefüggésbe. Elég arra az index által feltárt, a legvadabb kémsztorikkal felérő igaz történetre gondolni, hogyan próbáltak külföldi titkosszolgálati szereplők magyar kormányzati megrendelésre egyes civil szervezeteket csapdába csalni, hogy titokban rögzített hangfelvételen kimondassák velük: illegális migrációszervezésben vesznek részt.

 1. „Harisnyajátszma” (hasonló, mint a Megerőszakolósdi, csak ebben a változatban nem ismeri fel az illető, hogy mennyire kirívó, amit csinál, ezért visszaüt a játszmája)

Ilyen a – már jobboldali véleményformálók szerint is túltolt – Soros-kampány, de ebbe a körbe sorolható az összes olyan karaktergyilkossági kísérlet, amit a kormánypárti sajtó nem kellő felkészültséggel, ilyeténképp „lukra futva” követ el. Legtanulságosabb példája talán az – a tévécsatorna által is szinte azonnal tévedésként elismert – óriási baki, melynek során egy névazonosságba tört bele a lejárató kampány kitervelőinek bicskája. A hvg újságírója helyett a tőle teljesen független magánszemély képeivel és jó hírnevével visszaélő médium a lendületesen induló lejárató kampány hirtelen megbicsaklása és a hatalmas presztízsveszteség mellett végül nagy összegű kártérítést is kénytelen volt fizetni az ártatlanul hírbe hozott névrokonnak.

 1. „Perpatvar” (az illető inkább veszekszik, mintsem közelebbi viszonyba kerüljön a másikkal, feladva magából valamit)

Szijjártó Péter az EU által kezdeményezett 7. cikkely szerinti eljárásra reagálva a lengyel hírtelevíziónak adott interjújában élesen szembeállította a lengyel–magyar barátság valódiságát az Európai Uniónak a két országhoz fűződő, támadásokon és irigységen alapuló viszonyával: „Magyarországot és Lengyelországot stratégiai partnerség, de elsősorban valódi barátság köti össze, minden feltétel nélkül számíthatnak egymásra. (…) Tekintettel arra, hogy a közeljövőben új támadások várhatóak az EU-ban Magyarországgal szemben, nagyon fontos, hogy tudjuk: minden feltétel nélkül számíthatunk egymásra”. Mindez jól illusztrálja azt a kormányzati törekvést, hogy Magyarország inkább olyan entitásokhoz húzzon, amelyeknek egy kicsit sem kell megfelelnie, a közös szabályok elfogadása révén egyfajta intimebb viszonyba kerülnie, így megőrizve – a kormányzati propaganda szerint üdvözítő – függetlenségét.

 1. „Rabló-pandúr” (a játszmázót az izgatja, hogy elkapja-e a „rendőr”, ezzel igyekszik legyőzni az örök vesztesség tudatát)

Ez a játszma az Orbán-kormány legfőbb külpolitikája: az EU-s szankciókkal és néppárti kizárással szemben a határig feszíteni a húrt  közös egyezmények meg nem szavazása, az EU elleni uszítás, a demokrácia módszeres lebontása, az oroszbarát politika stb. révén. A vétókkal kapcsolatos helyzetet például tökéletesen foglalja össze a napi.hu cikke.

 1. „Hogyan lehet innen meglépni?” (az illető jó magatartást tanúsít, hogy kikerüljön a büntetésből, de az utolsó pillanatban mindig tesz valamit, ami miatt mégsem szabadulhat, mert valójában fél a szabad világtól)

A szabad cselekedeteiben korlátozott és kontrollált, eredetileg pl. börtönben vagy egyéb elzárás alatt lévő hősünk politikai megfelelője a magyar Kormány, amely a látszat ellenére valójában nem akar szabadulni az orosz függésből. Akár a paksi atomerőmű miatti többszintű elköteleződést, akár az egyéb orosz kívánságoknak való megfelelést nézzük, Orbán Viktor még az Oroszország elleni szankciókat elfogadó EU-s szavazás után is politikájával az oroszok mellett döntött.

 1. „Meg kell hogy hallgass” (a játszmázó nem kívánja valójában a panaszai orvoslását, csak azt, hogy meghallgassák)

Ez volt a célja a „Tiszteletet a magyaroknak!” kampánynak: a Kormány olyan üzenetet küldött az EU-nak, amellyel látszólag kettejük feszült viszonyának okát próbálta megszüntetni, valójában azonban teljesen nyilvánvaló, hogy a plakátkampány erre sem a mondanivaló kifejtettsége okán, sem az ország kommunikációja és egyéb síkokon folytatott politikája mellett nem volt alkalmas.

 1. „Én csak segíteni próbálok rajtad” (a játszma formája a színlelt buzgalom mellett az eljárás elfuserálása, célja pedig a mártíromság kifejezése a hiányosságokkal való szembenézés elkerülése végett)

Voltaképpen a kormány összes unortodox szakpolitikáját és alkalmatlan embereinek kinevezését ide sorolhatjuk. A már említett magyar–lengyel barátságról szóló nyilatkozatban Szijjártó éppen egy effajta mártíromságra utalt, amikor az EU büntetéseinek legfőbb okát a magyar és lengyel állam különutas, szerinte sikeres gazdaságpolitikájában, igazi vezetőiben, stabil politikai és gazdasági hátterében jelölte meg. „Ez pedig olyasmi, amit Brüsszelben nem szeretnek” – összegezte.

 1. „Paraszt ártatlan formája” (hízelgés, csodálat, esetleg célzattal)

Orbán Viktor Putyin iránti gesztusai magukon viselik ennek a játszmának minden lehetséges okát és célzatát: Orbán mintaként tekint az illiberális államának előképét kiépítő Putyinra, így odaadása valószínűleg hiteles elemeket is tartalmaz. De a kitüntetett diplomáciai bánásmódban tagadhatatlanul benne van az érdekek racionális figyelembevétele is (más kérdés, hogy a keleti nyitás valóban az ország érdekét szolgálja-e). A fenti hozzáállásról tanúskodnak a Putyinnal való legutóbbi moszkvai tárgyalás előtt elmondott miniszterelnöki szavak: „az Önnel való találkozónak nagy jelentősége van a magyar politikában, hiszen fontos partnerei vagyunk egymásnak. Magyarországnak szüksége van a kiszámítható partnerekre, és örülök annak, hogy évek óta kiegyensúlyozott és kiszámítható a két ország közötti kapcsolat”. A cikkből kiderül az is, hogy a miniszterelnök hízelgő szavait ez esetben sem csak a puszta csodálat, hanem a magával hozott kívánságlista is vezérelte.

 1. „Majd megmutatom nekik” (az illető azért akar hatalmat, hogy bosszút állhasson, vagy irigységet keltsen)

Orbán Viktor esetében a legelső, ami ennek a játszmának az illusztrálásaképpen óhatatlanul az ember eszébe jut, az ifjú pártalapító számtalanszor felidézett, sorsfordító megaláztatása. Bár nem tudhatjuk biztosan, hogy az ominózus nyakkendő-igazítás ténylegesen mekkora hatással volt a fiatal politikus későbbi harcos attitűdjére, nem vethető el az a cikkben is említett feltételezés, hogy a miniszterelnök liberális értelmiséggel szembeni ellenszenve ehhez hasonló eseményekben gyökerezik. A visszaemlékezésekből az is kiderül, hogy Soros már a karrierje kezdetén látta Orbánban a hataloméhes vezetőt: „Soros itt arra figyelmeztette Orbánt, hogy ne akarja túlságosan a hatalmat, mire Orbán azt felelte: a hatalmat csak úgy szerezheti meg az ember, ha akarja is”.

 1. „Örülnek majd, hogy ismertek” (az illető azért akar hatalmat, hogy bizonyítson)

Végül nem hagyható figyelmen kívül az a végtelenül egyszerű motiváció sem, hogy Orbán Viktor mint rendkívül sikeressé vált politikus a hatalmával járó lehetőségeket arra is használja, hogy a szülőföldjére visszatérve legszűkebb környezetében végül megdicsőüljön. Ennek köszönhetjük a közpénzek milliárdjaiból felépített felcsúti stadiont, kisvasutat és egyéb, csak a szülőfalunak szóló és bizonyító, tökéletesen indokolatlan beruházásokat.

És hogy a miniszterelnök gyerekkoráig visszanyúló elemzésünk végéről ne maradjon el a katartikus szintézis sem, álljon itt Weöres Sándor látnoki négy sora:

 „Bóbita, Bóbita játszik,
Szárnyat igéz a malacra,
Ráül, ígér neki csókot,
Röpteti és kikacagja.”

A kép forrása

A bejegyzés trackback címe:

https://hajnalireflexiok.blog.hu/api/trackback/id/tr813989040

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Minden ballib bérretteg 2019.02.19. 08:45:16

Ja.. egyébként megvan a nem létező Soros Terv ?

www.origo.hu/itthon/20190216-open-society-foundation.html
Közzétette tavalyi költségvetését Soros Alapítványa, amelyből számos érdekes részlet derült ki. Az Open Society Foundations tavaly elérte az 1 milliárd dollár költést világszerte, ami rekordnak számít. De érdekes az is, hogy egy év alatt megduplázták a migrációs ügyekre szánt kiadásokat az álfilantróp alapítványánál. Ennyit arról, hogy nem létezik Soros-terv. További érdekesség, hogy az OSF saját dokumentumaiban is "Soros György terveként" emlegeti a spekuláns 2016-ban közzétett migrációs javaslatait.

Minden ballib bérretteg 2019.02.19. 08:46:34

@Öszödön pörölyt köpködő körömpörköltölő Ördög:

Azt az 5-10%-nyi ballib barmot ne nevezzük már a felének se ha kérhetem, de hogy a nemzethez semmi közük az bizonyos.

Minden ballib bérretteg 2019.02.19. 08:47:48

@Öszödön pörölyt köpködő körömpörköltölő Ördög:

Orbánt az ország fele utálja, a ballibeket pedig a 70-80%-a.
Ezért nyer Orbán.

Ez ilyen egyszerű.

felucca02 2019.02.19. 09:04:28

@Minden ballib bérretteg: Megvan, megvan, kösz.
Ahogyan azt te is tudod, soros-terv olyan értelemben, ahogyan az ti kizárólag interpretáljátok, nem volt és most sincsen. Hogy egy kézivezérelt propagandalap miket ír, az talán téged elvakultságodban érdekelhet, engem nem, ha megengeded, nem olvastam el.
Most elmondom neked, hogy értsd:
Mikor a migráció csúcsponton volt, akkor megszólalt Soros, és elmondta, hogy szerinte ezt hogyan lehetne kezelni. Ebben természeteen benne volt a részleges befogadás is, sok egyéb mellett. Természetes, hogy elmondta, hiszen erről a problémáról mi, minden értelmes embernek voltak gondolatai, neked is, nekem is.
Ebből csinált a kormánypropaganda olyat, hogy soros milliárdokkal akarja elárasztani Európát, mert ez neki jó lenne valamiért(?) Azóta ezt nyomjátok.
Magyarország (többek között) amellett tette le a voksot, hogy nem hajlandó együttműködni a kérdésben senkivel, a probléma maradjon kezeletlen. Azért, mert orbánnak ez a kedvező, addig tudja fenntartani a háborús pszichózist.
Az EU átlépett orbán feje felett és lepaktált a törökökkel, a paktum azóta is többé-kevésbé tartja magát. Orbán meg itt villog a kerítésével., és várja, hogy végre jöjjenek a migránsok, mert neki addig jó.
Minden más normális ember azt kívánja, hogy ne jöjjenek, többek között soros is. Aki kinyilvánította a rémes tervében, hogy HA MÁR jönnek, AKKOR mit lehetne csinálni. Íme, a híres soros-terv, ne foglalkozz vele, úgysem éred fel ésszel!

Brix 2019.02.19. 09:15:35

Orbánt felesleges elemezni. Inkább annak lenne èrtelme, hogy azoknak a nèpeknek a lelkületèt megnèzzük, ahol a többsèg, - mèg ha sok esetben csak relatív többsèg- is- megszavazza a szabadsága elvesztèsèt ès egy Puyinhoz, Erdogánhoz hasonló, autoriter politikust , kvázi diktátort megszavaz ..Sajnos, Orbán is autokrata politikus, aki tagadja a konszenzuális demokráciát, sőt, a demokráciát sem jól èrtelmezi...A demokracia nem a relatív többsèg uralma a " kisebbsèg" felett! A fő baj - szerintem- hogy az elmaradott, arhaichus, csökött , konzerv társadalmakban az emberek nagyon jelentős rèsze hatalomtisztelő, tekintèlyelvű ember. Nekik jók a kvázi vagyx valódi diktátorok, akik kielègítik rettegèsüket a külvilág változasaitól ès minden komplex problèmára profán, ideológiailag determinált választ adnak...Nèzzük a mostani rendszerünket: ma már nem csupán arról van szó, hogy a demokrácia ès a jogállam megsèrült, hanem az állam benyomult a magánèlet ès a családok vilagába. Meg akarják mondani, hogyan èljük èletünket, ami azt jelzi, hogy megszűnt a szabad társadalom!

citrix 2019.02.19. 09:18:03

A malacos kép tökéletes, minden benne van. Semmit se tennék hozzá. De el se vennék belőle :-)

Öszödön pörölyt köpködő körömpörköltölő Ördög 2019.02.19. 09:19:36

@Minden ballib bérretteg: Ebben a cikkben nem a "ballibekről" van szó, és én sem a megfoghatatlan "ballibekről" írtam, azt sem tudom kik azok. Én a nemzet feléről beszéltem. A "ballib" ellenséget a magyar össznemzet vezetésére alkalmatlan csuti disznó seggnyalói találták ki, ahogy a soros tervet is. Mindig ki van találva egy ellenség(soros, ballib, gyurcsány, spekulánsok brüsszeli bürokraták stb.), akiket a fideszbirkák félrevezetésére használnak fel hatalmuk megtartásához, ~s akik

Öszödön pörölyt köpködő körömpörköltölő Ördög 2019.02.19. 09:21:23

@Öszödön pörölyt köpködő körömpörköltölő Ördög:... ellen mindig megvédik a birkáikat. Kiváncsian várom mikor jön már a farkas, aki felfalja a szerencsétlen birkanyájat.

nnnnnnnn 2019.02.19. 09:21:56

tök szórakoztató olvasni az okoskodó orbanofób kommentelőket :D

Öszödön pörölyt köpködő körömpörköltölő Ördög 2019.02.19. 09:26:36

@Brix: Orbánnál úgy működik a demokracia hogy a valós kisebbség uralkodik a többség felett. Mint az ókorban, vagy a középkorban. Orbán agyi szintje valahol ott ragadt azokban a korokban, azért ad hűbért és földeket a hozzá lojális és őt hűen szolgáló alattvalóinak.

Borondot jol pakoljatok be lippsik 2019.02.19. 09:29:57

"Eric Berne amerikai pszichiáter klasszikus, emberi játszmákról szóló elméletén keresztül sok minden megérthető"

Biztos a CEUn diplomazott, kar hogy sose hallottunk rolla

Öszödön pörölyt köpködő körömpörköltölő Ördög 2019.02.19. 09:30:28

@Öszödön pörölyt köpködő körömpörköltölő Ördög: Amit aztán királyi hatalmánál fogva visszavesz, ha a hűbérúr megszegi királyához tett esküjét. Amúgy orbán győzike, vagy tiborcz gróf mikor lesz kinevezve a hatalom örökösének?

Öszödön pörölyt köpködő körömpörköltölő Ördög 2019.02.19. 09:40:30

@Minden ballib bérretteg: Orbán tudna mesélni azokról a soros költségvetési kiadásokról. Amikor kapott 2 nyomtatót meg 3 számítógépet, vagy oxfordi tanulmányait fizette a filantróp súlyos milliókért. Ingyen angolul tanulhatott a geci soros pénzén. Ezeket nyugodtan hozzáírhatod a soros tervhez. Akkor persze jó volt a gecinek a támogatás. Most köpködéssel hálálja meg tanítójának, hogy segítette felemelkedését. Milyen egy jellemtelen patkány már az ilyen ember?

déjá vu39 2019.02.19. 09:44:36

@Kocsobur Ekese: Ami azt illeti, jó ha tudod: Orbán Viktor dr . Veér András betege volt az OPNI-ban (OPNI=Lipót) - amikor még Veér főigazgató volt.

Kivlov 2019.02.19. 09:45:12

@felucca02:
A tapasztalatok alapján nem igazán mondható ez, hogy bárki jobb. :D
Bár a nép utólag előszeretettel szopkodja antallt meg hornt. Amikor meg ott voltak, úgy vágták ki őket, mint macskát sz*rni. :D

déjá vu39 2019.02.19. 09:46:00

@Borondot jol pakoljatok be lippsik: "Biztos a CEUn diplomazott, kar hogy sose hallottunk rolla".
Haha. Ha Te nem hallottál róla, akkor nincs is...

konrada 2019.02.19. 09:47:31

@felucca02:
Na az biztos, hogy az általad felsorolt személyek tényleg alkalmasabbak lennének könyvelőnek, mint politikusnak.
(Bár az legyen a te problémád, hogy olyanokat alkalmaznál cégednél könyvelőnek, akik politikusként tanulták ki a sumákságot. ;))

...ha meg arra akartál kilyukadni, hogy a stratégiai döntésekhez, meg a könyveléshez hasonló kvalitások kellenek, akkor szvsz. igencsak tévedsz...

déjá vu39 2019.02.19. 09:48:25

@Öszödön pörölyt köpködő körömpörköltölő Ördög: "Orbán tudna mesélni azokról a soros költségvetési kiadásokról."
Tudna, de nem mesél. Magától nem is fog - ahogy sok-sok német márkáról, dollárról sem.

Pipas 2019.02.19. 09:48:55

@Borondot jol pakoljatok be lippsik: "Biztos a CEUn diplomazott, kar hogy sose hallottunk rolla"

Igen népszerű, az emberi játszmák című bestsellere annak idején magyarul is megjelent, több kiadásban is. Mindenki, aki egy kicsit is művelt ismeri.

www.google.com/search?q=eric+berne+emberi+j%C3%A1tszm%C3%A1k&safe=off&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjuqeDctMfgAhWNiIsKHWZtCwgQ_AUIDigB&biw=1855&bih=1055#imgrc=VGfnWUgn9OAO-M:

konrada 2019.02.19. 09:49:33

@Öszödön pörölyt köpködő körömpörköltölő Ördög:
...hát nem mindenkit lehet megvenni 2 zacskó cukorkával élete végéig, mint téged, aki erre még büszke is.;)

Öszödön pörölyt köpködő körömpörköltölő Ördög 2019.02.19. 09:50:01

@Borondot jol pakoljatok be lippsik: Tudom, nálatok így köszönik meg a segítséget, hogy pofánköpnek. Az orbánbirkák között ez az elvárás.

déjá vu39 2019.02.19. 09:51:07

@Minden ballib bérretteg: @Öszödön pörölyt köpködő körömpörköltölő Ördög: "Orbán tudna mesélni azokról a soros költségvetési kiadásokról."
Tudna, de nem mesél. Magától nem is fog - ahogy sok-sok német márkáról, dollárról sem.

Borondot jol pakoljatok be lippsik 2019.02.19. 09:52:10

@Pipas: bestsellereket nem eppen okos embereknek irnak....stephen king meg oravecnora is tudosnak szamit a CEUn?

déjá vu39 2019.02.19. 09:53:37

@Minden ballib bérretteg: "Orbánt az ország fele utálja, a ballibeket pedig a 70-80%-a". Igen, a siker kulcsa a 130%-os részvétel.

Helga Beauty Salon 2019.02.19. 09:56:31

Mindig van bennem egy kis kétely amikor hülyeséghalmaznak nyilvánítok egy irományt és elkezdem átugrálni a bekezdéseket, hogy nem hagytam e ki pont az értéket, de a végére biggyesztett bóbita láttán megnyugodtam, ez az aminek látszik! :D
Amúgy szerintem először magatokat elemezzétek, Orbán páratlanul sikeres, inkább magatokba nézzetek egyszer már mélyen, nem fog ártani!

Öszödön pörölyt köpködő körömpörköltölő Ördög 2019.02.19. 09:57:17

@konrada: Engem? No ezzel most jól mellélőttél birka! Semelyik fasz politikushoz nincs semmi közöm. Egy fillért sem kaptam soha egyiktől se, ahogy a te birka fajtád fenntartja korrupt vezérét. Pont a hozzád hasonló, pénzért még az anyját is eláruló, a lányát meg kurvának eladó seggnyalók ellen vagyok. Orbánt viszont lefizette soros annak idején, most viszont orbán elárulta. Ezek elvek, jelzik is mennyi erkölcse és jelleme van a csuti patkánynak. Egyszer majd téged is ugyanúgy elárul, ahogy sorost. Ezek a jellemtelen orbánférgek márcsak ilyenek.

nnnnnnnn 2019.02.19. 09:59:40

@déjá vu39: "Ami azt illeti, jó ha tudod: Orbán Viktor dr . Veér András betege volt az OPNI-ban (OPNI=Lipót) - amikor még Veér főigazgató volt. "

jó ha tudod hogy ez nem igaz, de terjessz csak nyugodtan ilyeneket, hátha valaki beperel érte :)

Öszödön pörölyt köpködő körömpörköltölő Ördög 2019.02.19. 10:03:15

@Helga Beauty Salon: Mi van valami központi utasítás van a minisztériumban, amit kiküldtek minden alkalmazott seggnyalónak vagy egy orosz kémszoftver, ami üzenetet küld hol kell megjelennetek a führeretek védelmében? Széllel szemben azért elég nehéz lesz hugyoznotok, akármennyire is görcsöltök páran egy nicken a havi hűbérért. Ahogy orbán küzd mindenki ellen, úgy küzd mindenki egyre hevesebben orbán ellen, ebből pedig csak orbán kerülhet ki vesztesen.

Öszödön pörölyt köpködő körömpörköltölő Ördög 2019.02.19. 10:05:34

@nnnnnnnn: Na most megnyugodtam, ha nnnn azt írja, hogy ez nem igaz, akkor az úgy is van. Miért kellene nekem azt jobban elhinnem, hogy nem igaz, mint hogy igaz? Fifti fifti az esélye.

nnnnnnnn 2019.02.19. 10:06:20

@Öszödön pörölyt köpködő körömpörköltölő Ördög: Orbán a 2022-es választást hátradőlve fogja behúzni kétharmaddal. csak szólok :)

Öszödön pörölyt köpködő körömpörköltölő Ördög 2019.02.19. 10:07:31

@nnnnnnnn: Ja és mivel eddig még senki nem perelt be ezért senkit, valószínűleg annak van több esélye, hogy igaz. Oda a fifti fifti.

nnnnnnnn 2019.02.19. 10:10:23

@Öszödön pörölyt köpködő körömpörköltölő Ördög: nyilvánvaló hazugság amit a ballibek terjesztenek róla, felirhatjuk a többi mellé. de amúgy tök mindegy. valószínű azért nem ment ezért perre senki, mert nem érdekel senkit a ballibek évek óta húzódó vergődése. választásokon rendre alulmaradnak, ahogy alul fognak maradni 2022-ben is, hiába írnak naponta 10 ilyen blogot.

Öszödön pörölyt köpködő körömpörköltölő Ördög 2019.02.19. 10:13:12

@Borondot jol pakoljatok be lippsik: "Kar hogy a geci nem ugral a filantrop bacsi parancsara, egy nyomtatoert."
Pont azt írtam, hogy ugrál. Sőt, többször kinyalta a seggét is a 90-es években. Aztán utána gondolt egyet, oszt jól pofánköpte azt, akinek a seggét nyalta. Igazi jellemes, karakteres ember. Hála istennek semmi közöm ehhez a jellemtelen, becstelen faszhoz, aki mindig annak a segg~t nyalja, aki aktuális. Most éppen putyin hadúr van soron, de utána majd azt is pofán köpi, ahogy a választóit is. Éppen mikor mi áll érdekében.

Helga Beauty Salon 2019.02.19. 10:16:52

@Öszödön pörölyt köpködő körömpörköltölő Ördög: Ahogy orbán küzd mindenki ellen, úgy küzd mindenki egyre hevesebben orbán ellen, ebből pedig csak orbán kerülhet ki vesztesen............

Nem mindenki ellen küzd és küzdenek vele még páran, az arányokat pedig megtekintheted a választási térképen. :D

Öszödön pörölyt köpködő körömpörköltölő Ördög 2019.02.19. 10:17:55

@nnnnnnnn: Persze nyílván azért nem perelnek be senkit, igen. Azért a helyedben nem lennék ebben olyan biztos. Én az ilyen soros-putyin-erdogan-multik (éppen mikor melyik aktuális) seggnyalóknak azt sem hiszem el, amit kérdeznek.

Öszödön pörölyt köpködő körömpörköltölő Ördög 2019.02.19. 10:21:21

@Helga Beauty Salon: A választási térkép nem mérvadó. Pláne, ha azt egy csaló készítette. Azt sem hiszem el amit kérdez az ilyen orbán féle jellemtelen, becstelen csaló, amit kérdez, nemhogy a választási térképét. Úgyhogy nekem azt hiába lobogtatod.

Borondot jol pakoljatok be lippsik 2019.02.19. 10:21:33

@Öszödön pörölyt köpködő körömpörköltölő Ördög: Nem, ti ugraltok Soros parancsara, es kritizaljatok Orbant, mert o is ezt tette amikor meg nem importalt negereket Soros

csak hat a valasztok nem olyan idiotak mint a lippsik

nnnnnnnn 2019.02.19. 10:21:59

@Öszödön pörölyt köpködő körömpörköltölő Ördög: a választópolgárok többsége viszont már évek óta töretlen bizalmat szavaz neki, így a magadfajta orbánfóbiások és barátaik rendre alulmaradnak mikor választásra kerül a sor. milyen érzés?

Öszödön pörölyt köpködő körömpörköltölő Ördög 2019.02.19. 10:24:53

@Borondot jol pakoljatok be lippsik: Szerintem meg 4/4 lesz. Mindenki a fideszre fog szavazni. Mármint az a kétmillió, aki még elmegy szavazni. Mert valljuk meg, az ilyen választások komolytalanok, max.bohócoknak, meg birka seggnyalóknak valók.

Helga Beauty Salon 2019.02.19. 10:25:48

@déjá vu39: "Orbánt az ország fele utálja, a ballibeket pedig a 70-80%-a". Igen, a siker kulcsa a 130%-os részvétel....................

Aki nem hallott még részhalmazról, annak ki is jön a 130% ugyanúgy ahogy most neked!
Pont kanyarós voltál amikor tanították mi? :D

Öszödön pörölyt köpködő körömpörköltölő Ördög 2019.02.19. 10:27:01

@nnnnnnnn: Bizony bizony, masszív többség, 2,5 millió birka. Menjetek, szavazzatok birkák, leszarom a választási rendszeretek.

konrada 2019.02.19. 10:30:39

@Öszödön pörölyt köpködő körömpörköltölő Ördög:
Nem kell politikusnak lenni, elég lehet neked az is, ha valaki egyszer adott neked 2 zacskó cukorkát, hogy életed végéig hálás legyél neki.
Mással nem is lehet magyarázható ez a harcos kiállásod a hálálkodás elvárásáért.;))

(Teszem hozzá, qrvára idegesítene is, ha egy hozzád hasonlószínvonalon gyűlölködő ordenáré ... mellettem állna. Az azt jelentené, hogy valamit nagyon elb.sztam...;))

Helga Beauty Salon 2019.02.19. 10:32:37

@Öszödön pörölyt köpködő körömpörköltölő Ördög: A választási térkép nem mérvadó. Pláne, ha azt egy csaló készítette. ..........

Ott volt az ellenzék a szavazatszámláló bizottságokban! Persze volt olyan hely, ahol annyi volt az ellenzéki, hogy még a szavazatszámláló bizottságba sem jutott! Úgyhogy gyenge duma, nem csalás volt, hanem kevesen voltatok!

nnnnnnnn 2019.02.19. 10:32:55

@Öszödön pörölyt köpködő körömpörköltölő Ördög: szuper :) itt nyomhatod a hülyeséget az nem zavar, az meg egyenesen becsülendő hogy nem mész el szavazni sem.

Nincs közöttünk csicska 2019.02.19. 10:36:07

@Öszödön pörölyt köpködő körömpörköltölő Ördög: Tenyleg eleg komolytalanok, de hat nulla ellenzek mellett konnyu nyerni

Minden ballib bérretteg 2019.02.19. 10:37:11

@Borondot jol pakoljatok be lippsik:
"Kar hogy a geci nem ugral a filantrop bacsi parancsara, egy nyomtatoert."

Hát igen..
Soros bácsi listéát vezet azokról, akiket egykoron támogatott és ma is a deggét nyalják, őt képviselik az EP-ben és nem azokat akik választották őket.
Íme a lista:
legacy.gscdn.nl/archives/images/soroskooptbrussel.pdf

Bármiféle hasonlóság a listán szereplő EP képviselők, valamint az országunkat szapuló Sargentini, Verhoftadt, Timmermans féle férgek, a migránspárti köcsögök között nem a véletlen műve !

:DDD

Minden ballib bérretteg 2019.02.19. 10:39:24

@felucca02:

Igazán kár hogy nem olvastad el a cikket. Akkor láthattad volna, hogy Soros és álciviljei milliárdokat költenek a migráció támogatására, önnön maguk aposztrofálják TERV-ként az öreg agymenését, amit idestova 6-7 éve következetesen képvsielnek a Soros által megbízhatónak titulált EP-ben csücsülő csicskásai, akikkel havi szinten egyeztet máig a nem létező TERV-éről.

Öszödön pörölyt köpködő körömpörköltölő Ördög 2019.02.19. 10:39:58

@nnnnnnnn: Mi milyen érzés húgyagy? Én leszarom, hogy neked az a kánaán ha orbán jóvoltából megveheted hitelre az új kgst dacia loganod, lada vestad, suzuki sx4-ed, 50 éves szocialista panelod részleteit nyögöd matolcsynak, közben pedig szénsavas kukoricasört hörpölsz, guargumival tákolt kenyeret majszolgatsz. Én inkább kápéra megveszem a bmw i3-am, oszt a házam napelemével feltöltve használom, miközben valódi bajor sört kortyolok a toszkán nyaralóm teraszán. Neked meg meghagyom orbán győzelmének örömét, strómanjának gazdagodását. Élvezd, orbánparaszt.

Öszödön pörölyt köpködő körömpörköltölő Ördög 2019.02.19. 10:44:38

@nnnnnnnn: Tőlem akár 4/4-el is győzhet. Semmi közöm orbánhoz hála istennek. Csak a szülőhazámért aggódom, hogy újra kifosztja egy szélhámos és bandája, a nemzetet meg koncként odadobja a multiknak. Ez a szerencsétlen nemzet mindig eljátsza ugyanezt a történelemben.

nnnnnnnn 2019.02.19. 10:47:24

@Öszödön pörölyt köpködő körömpörköltölő Ördög: aham, éértem már. külföldre szakadt hazánkfia. szuper! maradj is ott :)

Minden ballib bérretteg 2019.02.19. 10:48:50

@Öszödön pörölyt köpködő körömpörköltölő Ördög:

Választhatunk egy országot és nemzetet külföldi cégeknek bagóért odadobó ballib hazaáruló bagázs között,
és egy saját klientúrát helyzetbe hozó, de magyar érdekeket képviselő bagázs között.

A tapasztalat azt mutatja, hogy az egész ország jobban jár az utóbbival, amíg nem lesz egy harmadik, amelyik becsületesebb.

Öszödön pörölyt köpködő körömpörköltölő Ördög 2019.02.19. 10:49:44

@Minden ballib bérretteg: No mi van újra listáztok nácik! Egy cseppet sem lepődtem meg, hogy megint ilyennel próbáljátok meggyőzni a birkáitok, és megosztani nemzetetek. Azt sem hiszem el amit kérdeztek fasiszták, nemhogy a listáitok. Úgyhogy nekem hiába mutogatsz ilyen tákolt faszságokat. Biztos valami fasiszta haverotok készítette unalmas perceiben.

Öszödön pörölyt köpködő körömpörköltölő Ördög 2019.02.19. 10:52:13

@Minden ballib bérretteg: A nemzetét most árulja el a csuti geci, amikor odalöki a munkásait bagóért a multiknak. Én ennek a kapzsi féregnek egy percet nem dolgoznék, nemhogy még a csaló választásain is részt vegyek.

nnnnnnnn 2019.02.19. 10:54:26

@Öszödön pörölyt köpködő körömpörköltölő Ördög: ja már látom, visszaolvastam a kommentjeid, ahogy látom DK-s vagy, hát igen, valahogy éreztem hogy ezen a szinten mozogsz :D azok ilyen agresszív kismalacok :D

Minden ballib bérretteg 2019.02.19. 10:56:48

@Öszödön pörölyt köpködő körömpörköltölő Ördög:

Nem figyelsz..
Éppen Soros listázza a számára megbízható EP képviselőket. Csakhát lebukott az öreg. Kikerült a lista. És minő meglepetés, az országunkat fikázó Sargentini félék, a migránsseggnyaló Timmermans félék, és a Soros bácsi seggnyalóinak névsora 100%-ban egyezik.

Öszödön pörölyt köpködő körömpörköltölő Ördög 2019.02.19. 10:57:29

@nnnnnnnn: No mi van, fáj, hogy 3-szor annyit keresek ugyanannyi munkával? Köszönd a tolvaj orbánodnak és tolvaj csürhéjének. Ameddig engeditek hogy a bandájával együtt lopjon, nem is fogjátok többre vinni. Maradtok kis senkik, amik most is vagytok. Az egész ország át van baszva, és egy fasiszta diktátor kénye kedvnek kiszolgáltatva.

Minden ballib bérretteg 2019.02.19. 10:58:17

@Öszödön pörölyt köpködő körömpörköltölő Ördög:

Ez egy marhaság. Embert nem ismerek (és senki sem ismer) akit érint a 400 órás túlóratörvény, leszámítva a tűzoltókat és rendőröket, akik maguk kérték, hogy pénzt kapjanak ahelyett hogy szabinak kelljen kivenniük a törvényben rögzített túlóra feletti részt.

Ez egy körúton belüli szokásos műhiszti, bérrettegés.

Öszödön pörölyt köpködő körömpörköltölő Ördög 2019.02.19. 11:07:28

@Minden ballib bérretteg: Semmi garancia nincs arra hogy azt soros írta. Mondom azt sem hiszem el amit kérdeztek, nemhogy ilyen listákat mutogattok. Sajnos azt értétek el nálam, hogy
1. Nem hallgatom semelyik vezetőtök, képviselőtök beszédeit, nyilatkozatait(ha valamelyik híradóban megjelennek, elkapcsolok, áttekerem, megállítom, lehalkítom)
2. Bármit ide belinkeltek, vagy bármit ide leírtok azt nem olvasom és nem hiszem el.
3. A korrupt törvényeitek nem tartom be
4. A saját magatokra írt választásaitokon nem veszek részt, mivel illegitimnek tartom.
Úgyhogy nálam így járnak a hazug, csaló, tolvajok, hogy egyszerűen nem veszem őket komolyan. Nálam bármit nyűszíthetnek lepereg rólam, mint a mosott szar.

felucca02 2019.02.19. 11:08:50

@Minden ballib bérretteg: Hol írták ezt?
Jaaa, origó.
Értem.
Hát ezért nem olvastam el.

felucca02 2019.02.19. 11:11:14

@Éhesló: Jaj, ne szarj le, könyörgöm!

nnnnnnnn 2019.02.19. 11:12:06

@Öszödön pörölyt köpködő körömpörköltölő Ördög: azért a választáson csak szavaztál az esélyes ellenzéki jelöltre :) te kis huncut :)

Minden ballib bérretteg 2019.02.19. 11:13:21

@felucca02:

Megint tévedsz.
Az Origó írta le, hogy az Open Society magát buktatta le. Forrásmegjelöléssel, és fényképekkel amiket Soros álciviljei önnön maguk írtak.

Persze az Index és a 444 féle ballib hírhamisítóktól ne várd, hogy leírják az igazat a Soros csicskákról ! Akkor kénytelen lennél szemen köpni magad ! :DDD

Öszödön pörölyt köpködő körömpörköltölő Ördög 2019.02.19. 11:17:47

@nnnnnnnn: Kérdés mit tekintesz te jó fizetésnek. Van akinek a százezer is sok(hajléktalan) van akinek az 1 milliárd is kevés(mié szaros alias orbán) A fizetés relatív. Az elmúlt 9 évben elétéktelenített forintban meg különösen igaz. Azért lett a magyar fizetés euróban kifejezve európa legalja, akármennyit is emelték. Továbbra sem tud megvenni magának a magyar átlagfizetésű egy új 15 milliós elektromos bmw-t, de sokaknak még új elavult benzines daciara vagy suzukira sem futja kápére, csak hitelre. Jó üzlet ez a tolvaj orbánnak, annál kevésbé a magyar dolgozónak.

Minden ballib bérretteg 2019.02.19. 11:17:48

@Öszödön pörölyt köpködő körömpörköltölő Ördög:

"Semmi garancia nincs arra hogy azt soros írta. "

Kismillió cikk született, hogy feltörték az Open Society és Soros szervereit és nyílvánosságra hozták azokat.
Ezekről a dokumentumokról millió újságcikk született és soha senki nem vonta kétségbe a valódiságát a listának.

Csak te most, mert fáj az igazság Sorosról sé EP-ben csücsülő csicskásairól.

nnnnnnnn 2019.02.19. 11:23:28

@Öszödön pörölyt köpködő körömpörköltölő Ördög: szerintem meg mindenki lehet milliomos csak akarni kell és tenni érte. a legtöbb ember magának köszönheti hogy mennyit keres. általában pont annyit amennyit hajlandó volt tenni érte.

Öszödön pörölyt köpködő körömpörköltölő Ördög 2019.02.19. 11:25:23

@Minden ballib bérretteg: "Kismillió cikk született"
Ezen most jót kuncogtam. Főleg ha az a cikk a kormánypropagandában, vagy az origon született, akkor mindent elárul a cikk hitelességéről. Ezért nem olvasok, nem nézek ilyen faszságokat. Amúgy ugyanúgy leszarom sorost is, ahogy orbánt. Viszont azt nagyon nem szeretem ha valaki lop, csal hazudik. Ebben különbözünk. Nálad és tolvaj társaidnál ezek természetes tevékenységek, nálam meg ez erkölcsi alap. És nagyívben leszarom a pártokat is. Aki tolvajokat támogat az nálam erkölcsi nulla bármelyik pártnak a tagja. És orbán és bandája pedig túltesz mindenen.

nnnnnnnn 2019.02.19. 11:30:26

@Öszödön pörölyt köpködő körömpörköltölő Ördög: "Viszont azt nagyon nem szeretem ha valaki lop, csal hazudik."

DK-sként ilyet mondani kissé megmosolyogtató :D

Öszödön pörölyt köpködő körömpörköltölő Ördög 2019.02.19. 11:34:28

@nnnnnnnn: Tévedsz, nem mindenki lehet milliomos, és nem mindenki tehet arról, hova jut. Ha téged holnap elüt egy autó vagy balesetet szenvedsz maradandóan, akkor lehet hogy oda az eddig jól fizető állásod(van ilyen rokonom, derékba tört az egész élete) De mit tehet arról a szír kisgyerek, aki egy háború poklában született. Semmit. Ugyanúgy egy cigány kisgyerek sem, vagy egy éhező afrikai, akinek a földjén nem esett már 3 éve eső. Persze lehet küzdeni a sorsod ellen, például úgy, hogy élhető országba mész. Csakhát azt meg a fasiszták nem szeretik. Különösen az orbánfasiszták.

Öszödön pörölyt köpködő körömpörköltölő Ördög 2019.02.19. 11:38:47

@nnnnnnnn: És ki a dks? Leírtam semelyik párthoz semmi közöm. Ha értesz magyarul, amit kétlek, és el tudod olvasni amit írok, ha van 8 általánosod, amit szintén kétlek, akkor elolvashattad. De lehet belépek a fideszbe, hogy belülről rohasszam szét.

Öszödön pörölyt köpködő körömpörköltölő Ördög 2019.02.19. 11:42:51

@nnnnnnnn: Tényleg ez jó ötlet, ebben a porfészekben úgyis csak azt nézitek ki melyik pártnak a tagja. A legjobb stratégia lenne az ellenzéknek, ha befészkelné magát az állampárt soraiba, és belülről bomlasztaná. A fiataloknak ezt ajánlom majd.

Minden ballib bérretteg 2019.02.19. 11:51:25

@Öszödön pörölyt köpködő körömpörköltölő Ördög:

Jééé..

Már most sikerrel is jártál.
A ballib szarokba már csak az agybeteg nyuggerek vannak, akik egykori munkásőr ruháikat fényesítgetik.

:DDD

nnnnnnnn 2019.02.19. 11:51:39

@Öszödön pörölyt köpködő körömpörköltölő Ördög: " De mit tehet arról a szír kisgyerek, aki egy háború poklában született. Semmit. Ugyanúgy egy cigány kisgyerek sem, vagy egy éhező afrikai, akinek a földjén nem esett már 3 éve eső."

ők semmit. sajnos rossz civilizációba születtek ami nem volt képes haladni a korral és felemelkedni. így jártak. de ehhez nekem mi közöm? oldják meg az életüket.

felucca02 2019.02.19. 12:00:47

@Minden ballib bérretteg: Lebuktatták magukat?
Azta!
De bénák!
Akkor most kezdhetjük előről az egész összeesküvést...

felucca02 2019.02.19. 12:03:03

@Minden ballib bérretteg: Műrettegés, igen.
Aztán valamiért mégis kellett ez a törvény, tűzön-vizen át.

felucca02 2019.02.19. 12:08:48

@nnnnnnnn: És? Ki mondja, hogy ehhez közöd kellene, hogy legyen?
Senki.
Akkor?

Minden ballib bérretteg 2019.02.19. 12:52:32

@felucca02:
"Aztán valamiért mégis kellett ez a törvény, tűzön-vizen át."

Igen.. Azért mert akiket érint, azok kérték hogy legyen.

" leszámítva a tűzoltókat és rendőröket, akik maguk kérték, hogy pénzt kapjanak ahelyett hogy szabinak kelljen kivenniük a törvényben rögzített túlóra feletti részt."

Minden ballib bérretteg 2019.02.19. 12:54:05

@felucca02:

Márhogy azt a Soros féle EP képviselői brancsot leszámítva, akiket ballib szarkavaróként aposztrofálunk, és a Soros Terv végrehajtásán dolgoznak, évi több millió integrálhatatlan képzetlen muszlim migráns EU-ba cipelésével.

FILTOL · http://hulyekkimeljenek.blog.hu/ 2019.02.19. 13:23:33

szófosás.
9 eve elemzitek...oszt az eredmeny nulla.
nem-e lehetne-e

FILTOL · http://hulyekkimeljenek.blog.hu/ 2019.02.19. 13:24:54

@nnnnnnnn: De mit tehet arról a szír kisgyerek, aki egy háború poklában született"
hat a szulei felelőtlenségéért nekunk nem kell helytállni.

Öszödön pörölyt köpködő körömpörköltölő Ördög 2019.02.19. 14:11:16

@FILTOL: Nem is írta senki, hogy állj helyt. Lopj tovább magadnak és haverjaidnak! Az a te küldetésed. Csak aztán ne csodálkozz, hogy kis senki pondróként pusztulsz el orbánnal együtt. A történelemkönyvek már gyűjtik a jövő anyagát. Orbán= tolvaj. Jól fog mutatni az oldalakon.

Öszödön pörölyt köpködő körömpörköltölő Ördög 2019.02.19. 14:19:04

Jól fog mutatni a történelemkönyvek lapjain.: orbán, az Orbán Egy Gecinek nevezett hadúr, aki eus támogatásokból összelopkodta haverjai és fattyai vagyonát.

Öszödön pörölyt köpködő körömpörköltölő Ördög 2019.02.19. 14:19:05

Jól fog mutatni a történelemkönyvek lapjain.: orbán, az Orbán Egy Gecinek nevezett hadúr, aki eus támogatásokból összelopkodta haverjai és fattyai vagyonát.

Öszödön pörölyt köpködő körömpörköltölő Ördög 2019.02.19. 14:24:42

@Öszödön pörölyt köpködő körömpörköltölő Ördög: ... És közben tönkretette nemzetét, ketté szakítva azokat őt gyülölőkre és istenítőkre. Az ő diktatórikus háromévtizedes elnyomása alatt hagyta el hazáját nemzetének fele, akik nyugaton leltek új hazára, akik háromszoros jövedelemmel hálálták meg a gazdasági áldozatvállalást.

Kanyarfúró 2019.02.19. 16:46:37

@Nincs közöttünk csicska: Ez valóban ez nem illik bele a retorikába. Csak azokat érdekli akik gondolkoznak a tényeken is egy percet (a napi gyűlölködés mellett - helyett).

májnémiz nobádi 2019.02.19. 17:22:49

@felucca02: most megijesztettél. A stadionok új perspektívát kaptak. Remélem marad a foci...

várom a levelet 2019.02.19. 18:57:49

@felucca02: idő? hisz ezzel ment el az életünk,majd jobb lesz.nekem már nem sok van,legalább egy nyugdíjjal kevesebbet kell fizetni.

TSandor Toth 2019.02.19. 21:34:53

@Öszödön pörölyt köpködő körömpörköltölő Ördög: ugass csak kiskutya! Ha sokáig ugatsz lejön az a hold az égről meglátod. Vau vau

Jakab.gipsz 2019.02.19. 21:51:21

@Öszödön pörölyt köpködő körömpörköltölő Ördög:

Az összes szösszenetedet és a hazugságaidat a sátánfajzat globalista Soros agyrémeinek köszönhetjük.

Ha a közös dolgaink alakulása nem tetszik, reklamálj Soros Gyurinál.

Ellenzéki Tüntető 2019.02.19. 22:41:09

@Öszödön pörölyt köpködő körömpörköltölő Ördög: "Az 50% alatti teljesítmény az iskolában a nem megfelelő, vagy bukott kategória. Orbán vezetői értékelése 48%. "

De hülye vagy te :D Akkor az összes európai párt megbukott :D

killin tours 2019.02.20. 07:24:13

az összes köcsög aki leírja egy embertársára hogy a "FAJTÁD"
mindkét oldalon
tele fogom szarni a sírköveteket évente kétszer

Dan da Man 2019.02.20. 09:35:29

@dukeekud: Ép lelkivilágú, hétköznapi...

Jézus Isten, te mekkora troll vagy. Ha meg nem, akkor örülhetsz, mert te tényleg megtaláltad istent. Ahogy a görögök is. Aztán idővel kiderült, hogy az Olümposz tetején nem lakik senki...